O NASKAMERALISTYKA FORTEPIANOWA AKTUALNOŚCIPROGRAM STUDIÓWPEDAGODZYKONKURS DUETÓWDZIAŁALNOŚĆOSIĄGNIĘCIAPOLSKA LITERATURA KAMERALNAKONTAKTLINKIGALERIA

prof.Katarzyna Jankowska
Kierownik KKF
katarzyna-jankowska@wp.pl

Katedra Kameralistyki Fortepianowej (KKF) to autonomiczny zespół pedagogów pianistów nauczających kameralistyki na Wydziale II oraz zespół pianistów-korepetytorów zaangażowanych bezpośrednio w dydaktykę instrumentalną i wokalną na wydziałach wykonawczych Uczelni. Decyzją Senatu UMFC z 2002 r. – przechodząc szereg burzliwych zawirowań — Katedra została wskrzeszona po kilku latach nieistnienia. Kierownikiem Katedry do roku 2012 była prof. zw. Maja Nosowska. Obecnie kierownikiem Katedry jest prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska.

 

 

 

TROCHĘ HISTORII

prof. Maja Nosowska
nosek@chopin.edu.pl
Kierownik Katedry do 2012 r.

 

Idea utworzenia oryginalnej struktury (KKF) - opartej na założeniu równoważności grania solowego i zespołowego jako kanonu wykształcenia profesjonalnego muzyka dzisiejszej doby - pochodzi od jej twórcy prof. Jerzego Marchwińskiego, podobnie jak sam termin Kameralistyka fortepianowa, obejmujący całą niesolistyczną aktywność pianisty.
Ideą przewodnią naszej aktywności jest muzyczne partnerstwo, a w centrum uwagi Katedry znajduje się kształcenie pianistów w zakresie artystycznego wykonawstwa kameralnego w najróżniejszych jego formach — a także przygotowywanie ich do wykonywania w przyszłości zawodu pianisty – zarówno od strony artystycznej i praktycznej, jak psychologicznej.
Na elementy tego zawodu składają się m.in. następujące umiejętności: współpraca z instrumentem, ze śpiewakiem, granie z drugim pianistą, granie w większych formacjach kameralnych (trio, kwartet itd.), granie w orkiestrze, w balecie, w operze, a także różnorodne formy pracy dydaktycznej – od pracy w szkołach z uczniami — po coaching z dojrzałymi artystami.

  

W roku 2017-18 Katedra Kameralistyki Fortepianowej ogłosiła pierwszy nabór na powstały nowy kierunek  2-letnich studiów magisterskich w specjalności KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA. Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz w języku angielskim. Stwarzają one studentom możliwość dokonania wyboru zgodnego z preferencjami i indywidualnymi zdolnościami. Program zawiera kształcenie m.in. w kierunku: kameralistyki, fortepianu solowego, analizy stylów wykonawczych, czytania partytur, zagadnień interpretacyjnych muzyki współczesnej i dawnej. 
Szczegółowe warunki przyjęcia na stronie 

www.chopin.edu.pl/pl/studia/rekrutacja

 


Także nową formą kształcenia stało się powołane w kwietniu 2011 roku Międzywydziałowe Podyplomowe STUDIUM PIEŚNI, które do ub. roku miało 5 edycji. Studium - realizowane pod kierownictwem prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej oraz prof. dr hab. Roberta Cieśli - adresowane jest do śpiewaków i pianistów. Jego celem jest pogłębienie znajomości literatury pieśniarskiej, zgłębienie problemów stylistyki, ekspresji, poezji, elementów aktorstwa, umiejętności autoprezentacji. Ważnym elementem Studium jest fonetyka języków, (francuska i niemiecka), w których pieśni są najczęściej wykonywane. Dotychczasowi wykładowcy, to: Jadwiga Rappé, Jerzy Artysz, Maja Nosowska, Krystyna Borucińska, Anna Radziejewska, Krzysztof Szmyt, Robert Cieśla, Katarzyna Jankowska, Beata Szebesczyk, Andrzej Ferenc — aktor i Hanna Chojnacka — reżyser i choreograf. Pojawili się też gościnnie: Urszula Kryger, Olga Pasiecznik, Maciej Pikulski (Paryż), Tomasz Herbut (Bern), Mariusz Rutkowski, Robert Holzer (Graz), Rudolf Piernay (Londyn). Wykłady głosił prof. Mieczysław Tomaszewski. 
Zajęcia odbywały się zwykle w soboty i niedziele. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na stronie własnej KKF w zakładce Program studiów/studia podyplomowe oraz w Aktualnościach.

W roku akademickim 2018/2019 nabór został zawieszony.

  

Aktualny obszar działań Katedry Kameralistyki Fortepianowej:

    - dydaktyka – nauczanie artystycznego wykonawstwa w całym obszarze muzyki kameralnej w ścisłej współpracy z Katedrą Fortepianu, Katedrami Instrumentalnymi, Katedrą Wokalistyki i Międzywydziałową Katedrą Kameralistyki — w połączeniu z występami koncertowymi, konkursowymi, w studio nagrań i z wymianą międzyuczelnianą;

    - staże artystyczne — prowadzone dla studentów polskich i dla cudzoziemców (w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim) — z możliwością wyboru różnych opcji, jak np. przygotowanie do konkursów, poszerzanie repertuaru, koncentracja na współpracy z wokalistami, w tym — w zakresie coachingu operowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli przedmiotu. Staże są dostępne dla pianistów i grających z nimi instrumentalistów oraz śpiewaków;

    - studia podyplomowe w zakresie „Korepetycji operowych” — tzw. COACHING – (zgłoszenia do 30 sierpnia każdego roku akademickiego); istnieje też możliwość dodatkowego naboru w II semestrze roku akademickiego);

    - „Studium Pieśni” — interpretacja pieśni dla śpiewaków i pianistów — nabór ogłaszany corocznie na stronie Uczelni w Aktualnościach oraz na stronie KKF – w b.r. nabór nie jest prowadzony (pomysłodawczynią i kierownikiem jest prof. Katarzyna Jankowska)

    - organizacja koncertów tematycznych — włączonych w kalendarz koncertowy Uczelni; w bieżącym sezonie koncertowym 2018 -19 planowane są m.in.: 27-28 października 2018 Koncerty dedy­ko­wa­ne 40. rocz­ni­cy powsta­nia Katedry Kameralistyki Fortepianowej w UMFC w wyko­na­niu studentów, asy­sten­tów i dok­to­ran­tów UMFC; 21 stycznia 2019 MOITIÉ MOINE, MOITIÉ VOYOU. Francis Poulenc w 120. rocznicę urodzin, 20 maja 2019 Muzyka Józefa HaydnaStrona odwiedzona 306260 razy