O NASKAMERALISTYKA FORTEPIANOWA AKTUALNOŚCIPROGRAM STUDIÓWPEDAGODZYKONKURS DUETÓWDZIAŁALNOŚĆOSIĄGNIĘCIAPOLSKA LITERATURA KAMERALNAKONTAKTLINKIGALERIA
studia licencjackie i magisterskie

Tryb zgłaszania kandydatów na studia UMFC

Zapraszamy na stronę:

www.chopin.edu.pl/pl/studia/rekrutacja

PROGRAMY STUDIÓW

 
STUDIA DWUSTOPNIOWE
przedmiot  Kameralistyka Fortepianowa

Studia licencjackie
I rok - dwa semestry gry a`vista oraz podstaw kameralistyki  fortepianowej - z zaliczeniem
II i III rok - cztery semestry: I  i III semestr zakończony  kolokwium z oceną,
II i IV – egzaminem (IV semestr to egzamin licencjacki w formie półrecitalu ok. 30 min.)
Studia magisterskie
IV rok – dwa semestry I – kolokwium, II – egzamin końcowy (.recital ok. 45-50 min)

TREŚCI  NAUCZANIA:
Granie a vista z elementami transpozycji i czytania w kluczach
Współpraca w duecie (śpiewak, instrumentalista – smyczkowy, dęty, drugi pianista,), w większym zespole (trio, kwartet etc.), czasem -  granie w orkiestrze
Elementy coachingu wokalnego (granie wyciągów orkiestrowych w ariach operowych, podstawowe informacje o dykcji i prozodii w różnych językach, pomoc wokaliście w studiowaniu repertuaru)

           KSZTAŁCONE ELEMENTY WARSZTATU KAMERALNEGO:
Orientacja w partyturze ( nawyk śledzenia 3,4,5 i więcej pięciolinii)
Umiejętność kreatywnego grania z nut
Kształcenie czujności i gotowości
Nawyk słuchania siebie, partnerów, brzmienia całego zespołu i ustalania właściwego balansu
Opanowanie podstawowych nawyków  grania w zespole (synchronizacja, wypracowanie gestów umożliwiających wspólne zaczynanie i kończenie, reagowanie na oddech wokalny, smyczek, itp., pomoc w strojeniu instrumentów)
Znajomość typowej artykulacji poszczególnych instrumentów (legato smyczkowe i wokalne, zadęcie na instrumentach dętych)
Rozumienie i uwzględnianie tekstu literackiego w dochodzeniu do interpretacji –
Zasady muzycznego dialogu i nawyk psychicznego uczestnictwa w narracji.
Nabycie umiejętności rozumienia (analizy) struktury całego utworu, roli poszczególnych członków zespołu i na tej podstawie wspólne budowanie jego dramaturgii i interpretacji
Uczenie się postawy czynnej i otwartej, oraz kultury w komunikacji z partnerami a także dyscypliny profesjonalnej
Umiejętność samodzielnej pracy w trakcie prób  

CELE KSZTAŁCENIA:  (MODEL  ABSOLWENTA)
            Ukazanie innego, możliwie wszechstronnego, modelu funkcjonowania w
            zawodzie pianisty
 Zmiana postaw psychologicznych:
a)-otwarcie na  doświadczanie nowego rodzaju satysfakcji artystycznej - płynącej z działań wspólnych i możliwości wspólnego osiągania sukcesu
b) budowanie postawy partnerskiej, jako podstawy współpracy - i poczucia
współodpowiedzialności za ostateczny kształt artystyczny dzieła muzycznego
c) troska o wyeliminowanie ze świadomości studentów -pokutującego w opinii środowiskowej i powszechnej – przekonania o rzekomej mniejszej wartości alternatywnych w stosunku do kariery solowej form wykonywania profesji muzyka
d) wyposażenie w bazowy zespół środków i umiejętności umożliwiających
 wspólne kreowanie muzyki oraz – w miarę możliwości (zależnych od współpracujących partnerów – kolegów)  w podstawowy kanon literatury wokalnej i kameralnej

SPECJALISTYCZNE STUDIA MAGISTERSKIE w zakresie Kameralistyki Fortepianowej

W roku 2017-18 Katedra Kameralistyki Fortepianowej ogłosiła pierwszy nabór na powstały nowy kierunek  2-letnich studiów magisterskich w specjalności KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA. Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz w języku angielskim. Stwarzają one studentom możliwość dokonania wyboru zgodnego z preferencjami i indywidualnymi zdolnościami. Program zawiera kształcenie m.in. w kierunku: kameralistyki, fortepianu solowego, analizy stylów wykonawczych, czytania partytur, zagadnień interpretacyjnych muzyki współczesnej i dawnej. 
Szczegółowe warunki przyjęcia na stronie 

 

www.chopin.edu.pl/pl/studia/rekrutacjaStrona odwiedzona 306277 razy