O NASKAMERALISTYKA FORTEPIANOWA AKTUALNOŚCIPROGRAM STUDIÓWPEDAGODZYKONKURS DUETÓWDZIAŁALNOŚĆOSIĄGNIĘCIAPOLSKA LITERATURA KAMERALNAKONTAKTLINKIGALERIA
staże artystyczne

Staże artystyczne

STAŻE  w zakresie KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ

 1. Organizatorem merytorycznym staży w zakresie kameralistyki fortepianowej jest KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ na Wydziale Fortepianu, Organów i Klawesynu.
 2. Celem  stażu artystycznego jest dalszy rozwój umiejętności i poszerzanie repertuaru w dziedzinie kameralistyki; możliwe jest także uzgodnienie z profesorem wiodącym wybranej problematyki studiów, jak np. opracowanie programu konkursowego, koncertowego, współpraca z wokalistami, repertuar pieśniarski, itp.; z uwagi na rosnące zainteresowanie pedagogów podnoszeniem kwalifikacji zawodowych dopuszcza się opcję ukierunkowaną pedagogicznie ze zwróceniem szczególnej uwagi na metodykę prowadzenia zajęć z kameralistyki.
 3. Staże są dostępne zarówno dla słuchaczy krajowych, jak i zagranicznych, pianistów i grających z nimi instrumentalistów oraz śpiewaków; przyjęty limit wieku określa się w zasadzie na 35 lat (z możliwością odstępstw dla czynnych pedagogów).
 4. Staże są odpłatne. Wysokość opłat ustala corocznie Senat Akademii.
 5. Staże artystyczne trwają w zasadzie 2 lata - mogą być jednak skrócone do 1 roku lub wydłużone do 3 lat w zależności od możliwości i potrzeb studiujących. Wymiar zajęć na stażu - 30 -60 godz. rocznie, tzn. jedna lub dwie godziny tygodniowo. Jednakże zajęcia mogą być komasowane, po uzgodnieniu ich częstotliwości i terminów z prowadzącym pedagogiem.
 6. Zgłoszenia należy składać do 30 sierpnia każdego roku w dziekanacie Wydziału Fortepianu, Organów i Klawesynu Akademii Muzycznej w Warszawie.
 7. Warunkiem przyjęcia na staż artystyczny, jest dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego. Na egzamin należy przedstawić program ok. 50 min., złożony z utworów kameralnych, z których komisja wybiera pozycje o czasie trwania 25-30 min.
 8. Staże kończą się egzaminem z oceną. Program egzaminu końcowego stażu artyst.stanowi recital o czasie trwania ok. 50 min.
  1. absolwenci kończący z oceną pozytywną otrzymują świadectwo ukończenia stażu artystycznego w AMiFC.
  2. studenci, którzy nie uzyskali oceny pozytywnej, bądź z jakichś względów nie przystąpili do egzaminu, mogą otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w stażu w AMiFC.Strona odwiedzona 306272 razy