O NASKAMERALISTYKA FORTEPIANOWA AKTUALNOŚCIPROGRAM STUDIÓWPEDAGODZYKONKURS DUETÓWDZIAŁALNOŚĆOSIĄGNIĘCIAPOLSKA LITERATURA KAMERALNAKONTAKTLINKIGALERIA
studia podyplomowe

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PIEŚNI W roku 2018/2019 zawieszony nabór


Realizacja pod kierunkiem prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej  prof. Roberta Cieśli i dr Beaty Szebesczyk

Międzywydziałowe  Studium Pieśni  to warsztaty, finansowane  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studia te przeznaczone są  dla  śpiewaków i pianistów pragnących pogłębić  wiedzę  z zakresu  wykonawstwa europejskiej pieśni XIX i XX w. Zajęcia  poświęca się  problematyce językowej, następnie problemom stylistyki i interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem – po stronie wokalnej – właściwej wymowy, ekspresji ruchu, elementów aktorstwa, umiejętności współpracy z partnerem, a po stronie pianistycznej – umiejętności dostosowania środków pianistycznych do właściwości formy wokalnej, cech stylistycznych i ekspresyjnych danego cyklu czy utworu oraz umiejętności partnerowania wokaliście.

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Dyplom ukończenia wyższych studiów pianistycznych lub wokalnych (licencjacki/magisterski) Przesłuchanie kwalifikacyjne przed komisją kwalifikacyjną obejmujące przedstawienie i wykonanie programu złożonego z 4 pieśni zróżnicowanych stylistycznie, minimum w 2 językach obcych.

Zajęcia odbywają się w weekendy co dwa tygodnie i kończą koncertem uczestników w sali koncertowej UMFC.

Zgłoszenia zawierające proponowany program oraz dane kontaktowe z numerem telefonu prosimy nadsyłac na adres coachingwokalny@gmail.com

Mile widziane duety śpiewak-pianista, nie zapewniamy partnerów do wykonania egzaminu kwalifikacyjnego

 

STUDIA PODYPLOMOWE "COACHING WOKALNY DLA PIANISTÓW"

Katedra Kameralistyki Fortepianowej informuje zainteresowanych o rozpoczęciu  naboru na roczne studia podyplomowe w zakresie coachingu dla panistów.
Program studiów będzie realizowany w ścisłej współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim UMFC Studia będą prowadzone w trybie weekendowym lub
stacjonarnym( zajęcia skoordynowane z planem zajęć Wydziału Wokalno-Aktorskiego)


Do 15 września każdego roku KKF przyjmuje zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe w zakresie
coachingu wokalnego.
Istnieje także możliwość odbycia stażu artystycznego w zakresie kameralistyki fortepianowej,
obejmującego tę dziedzinę.

          Celem nauczania jest przygotowanie profesjonalne pianisty do współpracy ze śpiewakiem w dydaktyce,  teatrze operowym  i w całej wykonawczej aktywności artystycznej.
Zajęcia praktyczne prowadzi ad. dr Beata Szebesczyk-pianista coach współpracujący z czołówymi polskimi spiewakami(absolwentka UMFC, prowadzi kursy mistrzowskie w wielu uczelniach europejskich:
w Anton Bruckner Privatuniversität w Linzu, Conservatorio Alfredo Casella w L’Aquili,
Conservatorio Vincenzo Bellini w Katanii, Conservatorio Santa Cecilia w Rzymie oraz poza Europą:
Shaanxi Normal University, Taiyuan Arts High School, Taiyuan Bach Music School,
Hunan International Economic University w Changsha, Tongji University w Szanghaju,College of Arts Xiamen Univetsity).

Pianista-korepetytor&pianista-coach. Wyjaśnienie pojęć:

Pianista-korepetytor. Współpracuje z pedagogiem śpiewu na wszystkich szczeblach nauczania, oraz z dyrygentem w teatrach operowych.

Pianista-coach. We współpracy ze śpiewakiem jest samodzielny. Pracuje zarówno z artystami początkującymi jak i dojrzałymi.

Roczne studia podyplomowe - coaching 

PROGRAM

    Granie wyciągów operowych.
    Równoczesne granie wyciągu i śpiewanie.
    Artykulacja języków.Fonetyka włoska, niemiecka, francuska
    Propedeutyka czytania partytur - Granie w kluczach .
    Realizacja basu cyfrowanego i recitatiwów barokowych.
    Propedeutyka dyrygowania.
    Zajęcia praktyczne we współpracy Wydziałem Wokalno-Aktorskim UMFC oraz Akademią Teatralną im.A. Zelwerowicza przy przygotowywaniu spektakli.

Ogółem  - 180 godz.

Koszt całkowity rocznych  studiów podyplomowych w trybie weekendowym 9500 zł, w trybie stacjonarnym 15000zł

Zajęcia od października do maja 


WARUNKI  PRZYJĘCIA  

    Dyplom ukończenia wyższych studiów pianistycznych licencjackich, magisterskich lub jednolitych, akceptacja regulaminu studiów podyplomowych i staży artystycznech UMFC

PROGRAM EGZAMINU
Allegro sonatowe - Mozart, Haydn, Beethoven
Finał Wesela Figara, lub Don Giovanniego lub finał Oniegina ( duet Tatiany i Oniegina), do wyboru, granie wyciągu i śpiewanie wybranej partii
Czytanie a`vista
Przygotowanie i wykonanie ze spiewakiem utworu podanego 24 godziny przed egzaminem( nuty i śpiewaka /śpiewaczkę zapewnia uczelnia)

EGZAMIN KOŃCOWY
Forma koncertu -spektaklu we współpracy z Akademią Teatralną, lub egzamin obejmujący 45 repertuaru operowego zawierającego uwerturę , ensemble i arię z recytatywem

Dopuszcza się również możliwość odbycia tzw. stażu artystycznego w zakresie coachingu.
W tym przypadku na program stażu składałyby się zajęcia w zakresie :

    Granie wyciągów operowych.
    Równoczesne granie wyciągu i śpiewanie.
    Artykulacja języków

w wymiarze 30 godzin rocznie, na warunkach okreslonych w regulaminie  studiów podyplomowych  i staży artystycznych UMFC

Kontakt i zgłoszenia :  coachingwokalny@gmail.com oraz profil fb Coaching WokalnyStrona odwiedzona 306268 razy