O NASKAMERALISTYKA FORTEPIANOWA AKTUALNOŚCIPROGRAM STUDIÓWPEDAGODZYKONKURS DUETÓWDZIAŁALNOŚĆOSIĄGNIĘCIAPOLSKA LITERATURA KAMERALNAKONTAKTLINKIGALERIA
Współpracownicy

prof. zw. em. Barbara Halska

prof. Barbara Halska

Barbara Halska
Emerytowany profesor Uniwersytetu Muzycznego  Fryderyka Chopina w Warszawie. Stale koncertuje jako solistka i kameralistka, prowadzi szeroką działalność pedagogiczną, za-równo w kraju, jak i za granicą.
Ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Marii Smyczyńskiej-Falęckiej, oraz Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie, gdzie studiowała u wybitnych pianistów, uczniów prof. Aleksandra Michałowskiego: prof. Józefa Śmidowicza i prof. Jerzego Żurawlewa.
Działalność koncertową rozpoczęła w 1955 roku jako stypendystka Towarzystwa im. Fry-deryka Chopina. Od tego czasu nieprzerwanie trwa jej aktywność koncertowa. Występuje jako solistka i kameralistka w Polsce oraz m.in. we Francji, Austrii, Belgii, Rosji, Słowacji, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Finlandii, Norwegii. Koncertowała na wielu prestiżowych estradach świata, m.in. w Teatro Real w Madrycie, Salle Gaveau i siedzibie Radio France w Paryżu oraz podczas festiwali, takich jak: Laghi e Castelli Romani we Włoszech czy Festival Estival w Paryżu. Występowała z wielu wybitnymi muzykami, m.in.: Aldo Parisotem, Jean-Pierre Rampalem, Jeanem Fournierem, Rozą Fajn, Mariną Jaszwili, Danielem Spiegelbergiem, Piotrem Janowskim, Andrzejem Wróblem i, oczywiście, z córką Beatą Halską-Le Monnier.
W programach koncertów solowych często umieszcza utwory Fryderyka Chopina i muzykę francuską, zaś podczas koncertów kameralnych, obok utworów z epoki klasycznej i roman-tycznej, chętnie wykonuje wszystkie cykle wokalne Oliviera Messiaena, dzieła kameralne Konstantego Regameya oraz utwory na skrzypce i fortepian Aleksandra Tansmana.
Przez kilka lat była pianistką międzynarodowych kursów mistrzowskich w Baden-Baden, Goslar, Lenk, Salzburgu, Weimarze i Łańcucie, gdzie współpracowała z wybitnymi peda-gogami, m.in. Jeanem Fournierem, A. Heine, Jurijem Jankelewiczem, André Gertlerem, Sándorem Végh, Anatolijem Kisseljowem, A. Prin, Michaelem Flaksmanem. Ponadto towa-rzyszyła młodym muzykom podczas kilkudziesięciu konkursów krajowych i międzynarodo-wych, m.in. w Moskwie, Paryżu, Pradze, Rzymie, Madrycie, Genewie, Tuluzie, La Rochel-le, Barcelonie, Lipsku, Wiedniu, Neapolu, Brescii, Vercelli.
Od początku lat 80. prowadzi kursy interpretacji w zakresie gry solowej i kameralnej we Francji i Hiszpanii (St. Maur, Plérin-sur-Mer, Le Touquet, Valls, Vichy), zaś w 1996 roku zainicjowała i rokrocznie organizuje Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej oraz Festiwal „Wakacje z Muzyką” odbywające się w Nowym Sączu. Od 2005 roku jest pianist-ką kursów muzycznych odbywających się w Le Grenier de la Mothe we Francji.
Dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, zaś wśród jej rejestracji płytowych znaj-dują się utwory: Pierre’a Bouleza, Siergieja Prokofiewa, Roberta Schumanna, Franza Schuberta, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Feliksa Mendelssohna, Romualda Twardow-skiego, Mariana Borkowskiego, Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Fryderyka Chopina, Tadeusza Szeligowskiego, Bolesława Woytowicza, Piotra Perkow-skiego, Konstantego Regameya, Ignacego Jana Paderewskiego, Henryka Wieniawskiego, Aleksandra Tansmana, które zostały wydane na płytach: Polskich Nagrań, Veritonu, Duxu, Olympii, Acte Préalable.
Jako ceniony pedagog była wielokrotnie zapraszana do jury konkursów krajowych i zagra-nicznych oraz do prowadzenia klas mistrzowskich, m.in. we Francji, Niemczech, Szwajca-rii, Norwegii. Jest również główną inicjatorką i jurorem Międzynarodowego Konkursu Due-tów Fortepianowych w Białymstoku.
 

PowrótStrona odwiedzona 301238 razy