O NASKAMERALISTYKA FORTEPIANOWA AKTUALNOŚCIPROGRAM STUDIÓWPEDAGODZYKONKURS DUETÓWDZIAŁALNOŚĆOSIĄGNIĘCIAPOLSKA LITERATURA KAMERALNAKONTAKTLINKIGALERIA
sympozja

SYMPOZJA i SEMINARIA organizowane przez Katedrę Kameralistyki Fortepianowej (wcześniej Zakład Kameralistyki Fortepianowej)

28 Apr.-1 May 2016 The ECMTA Annual Meeting połączony z Międzynarodowym Festiwalem Studenckich Zespołów Kameralnych z Krajów Nadbałtyckich- Festiwal finansowany ze środków MKiDN

12,13 grudnia 2015 - Rosyjska muzyka wokalna, pieśni i romanse- wykład i prezentacja artystyczna, Maxim Pouryzhynskij- Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie

"Partnerstwo w muzyce"
5-6 grudnia 2015 Międzynarodowa Konferencja  „Kameralistyka u podstaw kształcenia muzycznego” adresowana do szkół muz. I i II stopnia - z udziałem gości zagranicznych i ekspertów polskich;-

 

11 maja 2014 UMFC- Sesja Naukiowo- Artystyczna "Kameralistyka na fortepianie historycznym"- organizacja prof. Maja Nosowska, prowadzący: prof. Marek Toporowski (AM Katowice) – “Między klawesynem, a fortepianem.Kameralistyka na historycznych instrumentach klawiszowych”
 mgr. Katarzyna Drogosz (AM Katowice) – “Muzyczna dykcja, czyli o artykulacji w utworach W.A.Mozarta”
 Janusz Olejniczak – “Mazurki Chopina na fortepianie z epoki i na fortepianie współczesnym”
 prof. Wojciech Świtała (AM Katowice) – “W poszukiwaniu autentycznego brzmienia –refleksje na temat muzyki fortepianowej na instrumentach historycznych”
KONCERT  w Sali Koncertowej (fortepian marki Pleyel 1842) wystapią studenci  UMFC– w programie utwory Chopina, Schumanna,Mendelssohna, Brahmsa

4,5 i 13 grudnia 2013- Konferencja naukowa" Wpływ nauk psychologicznych i treningu mentalnego na rozwój indywidualny muzyków oraz pracę w zespołach kameralnych"- prowadzący dr. Dariusz Parzelski SWPS, Aleksnadra Zienowicz-psycholog, oraz Magdalena Kędzior, licencjonowany trener Techniki Aleksandra- organizacja dr.Beata Szebesczyk

23-24 listopada 2013- Konferencja naukowa "Nowe Oblicza Kameralistyki " pod patronatem J.M Rektora Ryszarda Zimaka- organizacja prof. Katarzyna Jankowska - Borzykowska, kierownik KKF 

4,5 grudnia  2013- " Wpływ nauk psychologicznych i treningu mentalnego na rozwój indywidualny muzyków oraz  pracę w zespołach kameralnych" - organizacja dr Beata Szebesczyk

5-6 kwietnia 2014- "Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych na różnych poziomach kształcenia"- organizacja prof. Krystyna Borucińska

9 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00 w Sali im. H. Melcera UMFC

Seminarium „ Duet fortepianowy i trio fortepianowe jako forma łącząca wirtuozerię fortepianową z kameralnym muzykowaniem zespołowym” i kurs mistrzowski gości z Moskwy: Irina Silivanova i Maxim Pourizhinskiy- duet fortepianowy

24 marca 2012   Konferencja: „Kameralistyka w kształceniu pianistów – status quo i perspektywy”, a w szczególności  następujące tematy:

-  ocena dwustopniowego systemu studiów  - blaski i cienie

- Ramy Kwalifikacji – co nowego wnoszą do dydaktyki i wizji absolwenta wyższych uczelni.

- obraz kształcenia pianistów w zakresie kameralistyki w polskim szkolnictwie muzycznym; ocena dotychczasowej dydaktyki, współpraca uczelni muzycznych ze szkolnictwem niższych stopni, konkursy, seminaria.

29 kwietnia 2010 sympozjum pod kierunkiem prof.Macieja Paderewskiego ,, Realizacja wyciągów koncertów i arii operowych ", sala kameralna ZPSM i. K.Szymanowskiego ul. Krasińskiego 1

13 lutego 2010  PANEL pt. „PIANISTA – WYKONAWCA UNIWERSALNY” - poświęcony perspektywom zawodowym i różnorodnym aspektom profesji pianisty

12,13 grudnia 2009- Seminarium ,,Partnerstwo w muzyce", kurs mistrzowski poprowadził prof.Jerzy Marchwiński.Sala Operowa UMFC .Kierownictwo organizacyjne prof.Krystyna Borucińska

13 i 14 grudnia 2008  - sala koncertowa  DS. „Dziekanka „  Uniwersytetu  Muzycznego Fryderyka Chopina.Ogólnopolskie Seminarium z cyklu: „PARTNERSTWO W MUZYCE”.
Temat: „Zajęcia dydaktyczne  - prowadzi profesor Jerzy Marchwiński”

Udział studentów z polskich Akademii Muzycznych z Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy,Gdańska, Wrocławia, Katowic.
Kierownictwo organizacyjne: prof. K.Borucińska

6.12.2008 -sala koncertowa D.S. Dziekanka seminarium pt. „Kreatywność pianisty w grze kameralnej”.Wykład i zajęcia praktyczne poprowadziła  prof. Maria Szwajger-Kułakowska
Kierownictwo organizacyjne dr.Ewa Skardowska

24 i  25 listopada  2007r. – Sala Operowa  AMIFC
Ogólnopolskie Seminarium z cyklu: „PARTNERSTWO W MUZYCE”. Temat: „Zajęcia dydaktyczne  - prowadzi profesor Jerzy Marchwiński”
Udział studentów z polskich Akademii Muzycznych z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Katowic.
Kierownictwo organizacyjne: prof. K.Borucińska
Nagranie  przebiegu seminarium na płytach CD

16 i 17 grudnia  2006r – Sala Operowa  AMIFC
Ogólnopolskie Seminarium z cyklu: „PARTNERSTWO W MUZYCE”. Temat: „Zajęcia dydaktyczne  - prowadzi profesor Jerzy Marchwiński”
Udział studentów z polskich Akademii Muzycznych z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Katowic.
Kierownictwo organizacyjne: prof. K.Borucińska
Nagranie  przebiegu seminarium na płytach CD
 

17 grudnia 2005r. – sala im. H.Melcera  AMiFC
Ogólnopolskie Seminarium z cyklu: „PARTNERSTWO W MUZYCE”. Temat: „Zajęcia dydaktyczne – prowadzi profesor Jerzy Marchwiński”
Udział studentów polskich Akademii Muzycznych z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Katowic, Gdańska.
Kierownictwo organizacyjne: prof. K.Borucińska
Nagranie  przebiegu seminarium na płytach CD

27 listopada 2004r – Sala im.H.Melcera AMiFC
Ogólnopolskie Seminarium z cyklu: „PARTNERSTWO W MUZYCE”. Temat: „GRA A VISTA  - jako nieodzowny element wykształcenia muzyka”
Referat: ad. J. Maklakiewicz, 
Warsztaty: st. Wykł. T. Rosłoń – Esztenyi  - „ Tekst w edukacji muzyka pianisty”, wykl. A. Ignatowicz
Dyskusja panelowa: prof.J.Marchwiński, prof. K.Borucińska,prof. J.Adamowski, prof. Szabolcs Esztenyi, dur. M. Rzepecka, prof. R. Strokosz-Michalak, prof. A.Jastrzębska, mgr.A. Marchwińska, prof. T.Bugaj
Kierownictwo  naukowe i organizacyjne: prof. K.Borucińska
Publikacja: Zeszyt Naukowy AMiFC .Warszawa 2006

29 listopada 2003 – Sala im. H. Melcera  AMiFC
Ogólnopolskie Seminarium z cyklu „PARTNERSTWO W MUZYCE”. Temat: „ Współpraca śpiewaka z pianistą. Warsztaty  prowadzi  pani Anna Pawluk”
Kierownictwo naukowe i organizacyjne: ad. K.Jankowska
Nagranie przebiegu seminarium na płycie CD
 

Katedra Kameralistyki Fortepianowej:
30 listopada 2002r. – sala im. H. Melcera  AMiFC
Ogólnopolskie Seminarium z cyklu: „PARTNERSTWO W MUZYCE”.  Temat: „ Miejsce, rola i zadania pianisty w procesie  edukacji  instrumentalistów i wokalistów”
Referaty: pro. J. Marchwiński, prof. M.Nosowska, prof. J. Kaliszewska, prof. A.Mróz, mgr.A. Szyszka, st. Wykł. T. Rosłoń-Esztenyi
Kierownictwo naukowe i organizacyjne: prof. K.Borucińska
Publikacja: Zeszyt naukowy AMiFC , Warszawa 2003
 

24 listopada 2001r – sala im. H. Melcera  AMiFC
Ogólnopolskie  Seminarium  z cyklu: „PARTNERSTWO W MUZYCE”. Temat: „Współpraca muzyczna w teorii i praktyce szkolnej”
Referaty: prof.J. Marchwiński, prof. K. Borucińska
Lekcje otwarte: prof. M.Paderewski, prof. A. Faryniarz
Kierownictwo naukowe i organizacyjne: prof. K.Borucińska

Zakład Kameralistyki Fortepianowej :
7 listopada  1998r. -  sala Senatu AMiFC
Ogólnopolskie  Sympozjum  poświęcone specjalizacji kameralistycznej.
Referaty wygłosili: prof. J. Marchwiński, prof. M. Nosowska, prof.B. Nowicki, as. I. Mironiuk, prof. M. Szmyd – Dormus, ad.Z.E.Sieniuć, prf. I. Protasewicz.
Publikacja : Zeszyt naukowy AMiFC  pt. „Sympozjum Kameralistyczne”
 

Wykłady, konferencje, udział w pracach jury

 warsztaty dla uczniów szkół muz. Pabianice (luty 2007) - prof.
M.NOSOWSKA
 

15-22 października 2006 lekcje otwarte na Uniwersytecie w
Trondheim [Norwegia] dla studentów norweskich i 10 studentów z
AMFC,którzy przybyli wraz z prof. B.HALSKĄ na zaproszenie
Uniwersytetu; wykonali wspolnie koncert z muzyką kameralną
kompozytorów polskich (w tym również studentów AMFC:Mikołaja
Majkusiaka i Piotra Janiaka)

23 października - 3 listopad 2006 - Master Class w Grenier de la Mothe
we Francji - prof. B.HALSKA

wykład i warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych
w Szczecinie (listopad 2006) - prof. M.NOSOWSKA

 
 Członkostwo w jury konkursów:


konkurs muzyki kameralnej w Sochaczewie dla uczniów szkół I i II st.
(luty 2007) - prof. K.JANKOWSKA (przewodnicząca jury)

konkurs muzyki kameralnej "DUETTINO" dla uczniów
szkół muz. I st. w Warszawie (grudzień 2006) - prof. K. BORUCINSKA
(przewodnicząca jury)

22 - 24 pazdziernika 2006 SIERPC
IV Festiwal Zespolow Kameralnych Szkol Muzycznych I i II st - prof.
K. BORUCIŃSKA (członek jury, udzial w spotkaniu metodycznym z
nauczycielami i prowadzenie lekcji otwartej)

22 marca MŁAWA
Makroregionalne Przesluchania Zespołów Kameralnych Szkół
Muzycznych II st. - prof. K. BORUCIŃSKA (przewodniczaca jury,
prowadzenie spotkania metodycznego z nauczycielami)

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej w Łodzi (kwiecień 2007)
prof. K. JANKOWSKA i prof. K. MAKOWSKA

juror konkursów prof. K. MAKOWSKA:

"Pace in Terris" - Bayreuth 2006

II Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków im. Prof. M. Ławrynowicza w
Płocku - kwiecień 2007

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej w Łodzi kwiecień 2007

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy - Kloster Schoental (Niemcy)
sierpień 2007

III Miedzynarodowy Konkurs Muzyczny dla Niewidomych
im. I. J. Paderewskiego w Lublinie wrzesień 2007
 

 1. Udział w konferencjach:
  konferencja w Yyvaskyla (Finlandia - maj 2007)
  poświęcona muzyce kameralnej i utworzeniu Europejskiego
  Stowarzyszenia Pedagogów Muzyki Kameralnej (ECMTA) -
  prof. M. NOSOWSKA

  konferencja Międzywydziałowej Katedry Psychologii Muzyki AMiFC
  pt. ”Umiejętność ćwiczenia jako podstawa rozwoju artysty muzyka”
  wypowiedź prof. M. NOSOWSKA 
   

• Zobacz videoStrona odwiedzona 306273 razy